Bestyrelsen - 2020

for Jellerød Have Grundejerforening - CVR nr. 33730039

 

Generelle henvendelser vedrørende Jellerød Have Grundejerforening

stiles til foreningens e-mail JH.bestyrelsen @ gmail.com

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen

e-mail

jh.bestyrelsen@gmail.com

Formand:

 

Ole Kjølbye

JH080

olebestyrelse@gmail.com

Næstformand:

 

Claus Petersen

JH051

clausbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

 

Vibeke Pia Østergaard Kristensen

JH027

vibekebestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

 

 

Niels Jakob Elsborg Andersen

JH108

nielsbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

 

 

Anne Hooge-Hansen

JH048

annebestyrelse@gmail.com

Bestyrelsessuppleant:

 

 

Hans Fehrmann

JH092

 

 

 

 

Regnskabsfører:

 

Solveig Lund Jakobsen

 Ekstern

 solveig@summasum.dk

 

Revisorer:

 

Jette Nielsen

JH037

Søren Lauritzen

JH050

 

Revisorsuppleant:

 

 

Elkana Kronik

JH122