Bestyrelsen - 2019

for Jellerød Have Grundejerforening - CVR nr. 33730039

 

Generelle henvendelser vedrørende Jellerød Have Grundejerforening

stiles til foreningens e-mail JH.bestyrelsen @ gmail.com

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen

e-mail

jh.bestyrelsen@gmail.com

Formand:

 

Ole Kjølbye

JH080

olebestyrelse@gmail.com

Næstformand:

 

Kia Bekker Brandal

JH005

kiabestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

 

Claus Petersen

JH051

clausbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

 

 

Kirsten Jessen

JH060

kirstenbestyrelse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

 

 

Elsebeth Trap

JH001

elsebethbestyrelse@gmail.com

Suppleant:

 

 

Hans Fehrmann

JH092

 

 

 

 

Regnskabsfører:

 

Solveig Lund Jakobsen

 Ekstern

solveig@summasum.dk

 

Revisorer:

 

Allan Tanghøj

JH059

am.tanghoj@mail.tele.dk

Søren Lauritzen

JH050

sorenlauritzen@hotmail.com